020 765 0919
support@changa.co.ke

M-CHANGA Stories

Trending!

Quran project SADAQAH Jaariah

KES 1,944,429

Donations 4,708

 

istiqama orphanage Construction

KES 228,971

Donations 1,444

 

Fundraisers

Nyikwa Owiyo Gi Sarah

KES 3,290

Donations 15

 

WESO KIKUYU MISSION

KES 3,282

Donations 102

 

READ THEIR STORY

Truck Business

KES 3,135

Donations 9

 

Teen Mom Zero Initiative

KES 3,260

Donations 12

 

THE HOPE MESSAGERS

KES 3,255

Donations 21

 

Namanga Business Trip

KES 3,250

Donations 12

 

Mama Nguo- KISAFI

KES 3,110

Donations 8

 

Syov Charity organization

KES 3,240

Donations 11

 

Kalash savings

KES 3,100

Donations 9

 

Nivishe Pad Bank

KES 3,100

Donations 3

 

Church building

KES 3,225

Donations 27

 

My sister's Keeper

KES 3,220

Donations 15

 

TATU Africa Pilot Run

KES 3,215

Donations 9

 

READ THEIR STORY

Fighting the big H

KES 3,077

Donations 14

 

Sanitary Pads Drive

KES 3,210

Donations 12